En stor oppgave å velge vinnere
I juryen sitter Hege Riise fra LSK Kvinner, Ordfører i Skedsmo kommune - Ole Jacob Flæten, Alvin Mudasar fra Talentbasen og Robert Skrolsvik fra Lillestrøm Kultursenter. Fra bankens side stilte Trine Ullereng.

Flere av jurymedlemmene kjente fra før til mange av søkerne gjennom sine engasjement og jobber. Et stort antall søknader utmerket seg, og gjorde det vanskelig og tidkrevende å vurdere. Selv om enkelte hadde sine klare favoritter – så var det stor diskusjon og vurderinger over bordet.

 Vi er så heldige som har så mange talentfulle unge i vårt område. 
-Ordfører Ole Jacob Flæten

Stort spenn i søknadene
Det er god grunn til å være stolte over nivået på talenter lokalt i vår region, og det er med ydmykhet at alle søknadene har blitt gjennomgått. Det er stort spenn i alder og kategorier, noe som gjør det vanskelig å vurdere ut fra søknadene om dette er et virkelig talent.

De 6 vinnerne av talentstipendet vil nå bli invitert til en overrekkelse i banken den 13. desember. Hver av vinnerne får et stipend på 25.000 kroner.

Vinnerne av stipendet offentliggjøres ved overrekkingen onsdag 13. desember