Hvis du har solgt bolig, fått barn eller gått av med pensjon så kan det være fradrag og poster i skattemeldingen som gjelder deg. Har du for eksempel flyttet, og fått lengre reisevei til jobb så kan du for eksempel ha krav på reisefradrag.

For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på så anbefaler jeg at du fyller ut fradragsveilederen på Skatteetatens sin hjemmeside, sier Arnfinsen.

Har du barn som var under 12 år i 2018, så har du også rett på foreldrefradrag. Dette fradraget er utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skolefritidsordning – men det inkluderer også kjøring til og fra disse - hvis det er omvei til jobb. Du får fradrag for kostnad inntil 25.000 kroner for første barn. Deretter er det et tillegg for 15.000 kroner per barn.

Boligsparing 
De fleste er nok klar over at hvis man sparer i BSU så får du fradrag på sparebeløpet. Banken melder inn hvor mye du har spart, men hvis du ikke ser dette i skattemeldingen din så må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten. Du får 20 prosent i skattefradrag på alt du sparer. Setter du inn maksbeløpet per år på 25.000 kroner, kan du derfor få 5.000 kroner i skattefradrag. For mange kan dette være forskjell på å få igjen på skatten, kontra en real baksmell. Men det viktigste med BSU er at man må ha en skattepliktig inntekt, og tjent mer enn 74.650 kroner i 2018 for å få skattefradrag, sier Arnfinsen.

Gift eller samboer
Er man ektefeller så liknes man sammen, men samboere liknes hver for seg. Boliglånet og rentene føres opp på den som står som hovedlånetaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Hvis dere har kjøpt bolig sammen så bør dere også sjekke om likningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk.

Utleie av bolig
Har du enten leid ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, så blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige. Med «større del» menes det at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til å bo. Hvis leieinntektene er skattepliktige, skal overskuddet skattlegges som kapitalinntekt. Satsen er på 23 prosent i 2018 og 22 prosent i 2019. Et underskudd skal på samme måte føres som fradrag i skattemeldingen som en kapitalkostnad.

Lykke til med skattemeldingen!