Rentenedsettelsen gjennomføres for å opprettholde og forsterke våre konkurransedyktige vilkår, og bistå ytterligere i lettelse i våre kunders privatøkonomi. Beste rente blir gitt til kunder med Førstehjemslån. Totalt er nå renten satt ned med inntil 1,25 prosentpoeng siden mars, og siste renteendring gjennomføres så raskt som mulig, og senest 29. mai, sier adm. banksjef Siri Berggreen. Også innskuddsrenten senkes med inntil 0,4 prosentpoeng.

Kunder rammet av krisen kan utsette innbetaling på lånet

Vi har de siste månedene hjulpet et stort antall av våre kunder med avdragsfrihet og utsettelse av rentebetaling. Det er en mulighet til å skyve på lånet for å komme gjennom en vanskelig periode og opparbeide en buffer. Ta kontakt med din rådgiver i banken, eller søk i mobilbanken så hjelper vi deg.

 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no