Romerike Sparebank har besluttet å sette renten ytterligere ned for å hjelpe våre person- og bedriftskunder i disse krevende koronatider.

Den siste tiden har det vært enorm usikkerhet i finansmarkedene, og kuttene Norges Bank har gjort i styringsrenten fører ikke til at prisen bankene betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Pengemarkedsrenten NIBOR, som er grunnlaget for prisen vi betaler, har falt vesentlig mindre enn styringsrenten. Dette gjør at vi dessverre ikke kan senke rentene like mye som Norges Bank senker styringsrenten.

Vi har den siste uken hjulpet et stort antall av våre kunder med avdragsfrihet og kan nå også tilby utsettelse av rentebetaling for kunder som trenger det. Det er en mulighet til å skyve på lånet for å komme gjennom en vanskelig periode og opparbeide en buffer. Ta kontakt med din rådgiver i banken, eller send oss en melding fra mobilbanken så hjelper vi deg.

Totalt settes nå renten ned med inntil 0,85 %-poeng, og den beste renten for våre boliglånskunder blir 2,00 %, sier adm. Banksjef Siri Berggreen. Renten endres så raskt som mulig, og senest 3. april vil dette være på plass for både nye og eksisterende boliglånskunder.

 

  • Vi har nå gitt alle boliglånskunder rentenedsettelse med inntil 0,85%.
  • Vår beste boliglånsrente etter endringen er 2,00%, noe som gjør oss til en av de mest rentevennlige bankene.
  • Vår beste innskuddsrente etter endring er 1,50% (BSU-rente 3,25%)
  • Nye renter gjelder fra senest 3. april for eksisterende privatkunder.

Bedriftskunder

Renten på lån hos våre bedriftskunder vil også settes ned med inntil 0,85 %.

Kassekreditt og driftskreditt settes ned med 0,85 %, og langsiktige lån går ned med inntil 0,35 %.

For bedriftskunder settes renten ned 14. april.