Krav om gyldig legitimasjon

Vi har kjent svært mange av våre kunder i mange år, så det er forståelig at man lurer når det kommer en SMS fra banken med beskjed om å legitimere seg, sier Tina Grønlund i LillestrømBanken. Grønlund er leder for bankens kundesenter, og får mange henvendelser om pass i disse dager. 

Fristen fra norske myndighetene som er satt for å få på plass legitimeringen er 15. november. Har man ikke vært innom banken og legitimert seg innen den tid risikerer man i ytterste konsekvens å få kontoen sin sperret. Akkurat det håper vi å unngå, så derfor er vi ganske aktive ut mot kunder for å få registrert korrekt legitimasjon der det mangler.

Vi plikter å innhente pass fra alle kunder som har BankID utstedt i LillestrømBanken.legitimasjon.

Hva hvis jeg ikke har pass eller bor langt unna?

Har du ikke pass eller bor langt unna, så kan du kontakte oss for å finne en løsning. Du kan scanne pass på bankens hovedkontor i Lillestrøm og rådgivningskontor på Lørenskog. Vi forsøker å være fleksible, men må også forholde oss til de reglene myndighetene pålegger oss å følge sier Grønlund. For i følge loven så har vi ikke lov til å ha kunder uten godkjent legitimasjon.

Har du spørsmål om innhenting av legitimasjon, så kan du ringe oss på telefon 63 80 42 00 eller sende en epost til post@lillestrombanken.no.

Lovpålagt kundeerklæring i nett-/mobilbank

Fra enkelte kunder mangler vi også en såkalt kundeerklæring. Dette er en del av en internasjonal antihvitvaskkontroll. Så hvis du får opp spørsmål om kundeforholdet ditt når du logger deg på nett eller mobilbank - så ber vi om at dette fylles ut.

Dersom vi ikke får innhentet gyldig legitimasjon eller kundeerklæring så kan vi bli nødt til å sperre kundens BankID, kort og konto.