Romerike Sparebank er en bank med solide røtter i Romeriks-regionen – og dette ville vi få frem også gjennom en logo. Romerike Sparebank forkortes til RS, som gjenspeiles i symbolet i logoen.

I symbolet er det dratt tråder bakover til historien, samtidig som vi har gjort banken tilgjengelig for et større publikum, utover Romerike.

Mange elementer i ett symbol

Vi har lagt flere ting i selve symbolet utover en ren R og S, sier Jørgen Sigernes som er markedsansvarlig i Romerike Sparebank.

Ser du eiketreet i R’en? Her har vi fått en veldig stilisert tilnærming til den klassiske og gammeldagse sparebankeika som ble brukt tidligere. - Vi er jo en sparebank, og én av de største bankene i Eika nå etter sammenslåingen med Blaker Sparebank.

Det er nok ikke alle som vet at navnet Romerike kommer fra det gamle navnet Raumarike. Fra dagens elvemøte mellom Vorma og Glomma og sørover så het Glomma opprinnelig Raumelv, som igjen gav navn til Romerike. Det var viktig for oss å få med en geografisk referanse i logoprosessen, og vi er svært fornøyde med at vi fikk til det på en så pen måte! Elvene på Romerike har tross alt bidratt mye til å skape de verdiene vi har på Romerike i dag, og mange vil nok også kjenne igjen fløterhaken i logoen – som et historisk element.

Bokstaven S er 2-delt, og symboliserer at en bank har både innskudd og utlån.

Som en nøktern lokal sparebank er vi opptatt av å støtte opp om lokalt næringsliv, og vi har bevisst valgt å bruke lokale aktører på jobben med omprofilering. Createurene Kommunikasjon og Reklame har stått for det grafiske, og Døhlen Dekor har gjort jobben med skilt og profilering i alle de 3 lokalene våre. Den nye reklamefilmen vår er produsert av High & Low, som leverer profesjonell filmkvalitet - lokalt på Romerike.