Adm. banksjef Siri Berggreen ble valgt til ny styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, etter ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik. Det er første gang styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm ikke er kommunens ordfører.

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlige virksomheter. Målet med dette partnerskapet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape et attraktivt og bærekraftig næringsliv i regionen.

Daglig leder i Kunnskapsbyen, Torstein Leiro påpeker at valget av nytt styre, med Siri Berggreen som styreleder, reflektere den nye strategijusteringen som ble vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 3. desember, med sterkere fokus på regional næringsutvikling.
–  Siri Berggreen har vist et imponerende engasjement for utviklingsmulighetene i romeriksregionen. Hun har et stort hjerte for næringslivet, sier Leiro.

Samspiller viktig i det grønne skiftet
-Jeg gleder meg til å bli med på laget og kunne bidra lokalt. Jeg har stor tro på samarbeid på tvers, og modeller som Kunnskapsbyen Lillestrøm er unik. Samspill mellom næringsliv, FoU og offentlige myndigheter står sentralt for å klare det grønne skiftet, sier Siri Berggreen. Kunnskapsbyen Lillestrøm med sine dyktige ansatte bidrar er en viktig ressurs for å bidra til næringsutvikling og vekst som samler både stor og små virksomheter i regionen. Vi har store muligheter i en region som allerede er dømt til vekst. Styret er et sterkt sammensatt lag, så jeg gleder meg til å jobbe sammen med dem om den spennende fortsettelsen til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde årsmøte torsdag 25. mars. Det nye styret er sammensatt slik:

Styreleder:
Siri Berggreen – adm. banksjef i LillestrømBanken

Nestleder:
Frank Sagvik – direktør ny fornybar energi i Akershus Energi AS

Styremedlemmer:
Bodil Løkken Bendiksen – adm. direktør i Norasondegruppen
Maria Hermannsdatter Hoff – næringssjef i Lillestrøm kommune
Christian Hedløv Engh – spesialrådgiver i Innovasjon Norge
Rolf Thorben Holm – administrerende direktør i Lillestrøm Delta AS
Øyvind Michelsen – avd.direktør for forskning og innovasjon i Viken fylkeskommune

Varamedlemmer:
Espen Westgaard – teknisk leder i Datek Wireless AS
Siw Hege Gundersen – eiendomsdirektør hos Institutt for energiteknikk (IFE)

Kontaktinfo
Siri Berggreen – 975 24 984 eller sbe@lillestrombanken.no
Torstein Leiro – 995 54 110 eller torstein@kunnskapsbyen.no