1. Bedre beslutningsgrunnlag og lokalkunnskap
  Noen få kilometer kan ha mye å si. Storbankenes rådgivere sitter gjerne i Oslo. Den geografiske avstanden gjør at de ikke har samme oversikt over hva som skjer i vårt lokalområde, og heller ikke et like godt beslutningsgrunnlag når de skal vurdere søknader.

 2. Smidigere system enn storbankene
  Det finnes eksempler på at nasjonale banker har sagt nei til gode søknader – som vi senere har sagt ja til. Større kunnskap om lokalt næringsliv er hovedgrunnen, men noe må også tilskrives smidigheten vi har som lokalbank. De nasjonale bankene må ofte forholde seg til svært rigide retningslinjer som ikke er tilpasset lokale forhold.

 3. «Kortreiste» beslutninger
  Hos oss er det kortere vei mellom rådgiver og endelig beslutningsmyndighet. Vi har mulighet til å se bak tallene og kan tenke litt utenfor den aksepterte «boksen» til storbankene.

 4. Like mye rådgivere som bankfolk
  Det er ingen som kommer så tett på den operasjonelle siden av en bedrifts virksomhet som rådgiverne i lokalbanken. Lærdommen kan vi overføre til kunder i andre bransjer. Blant annet hender det at vi i lokalbanken fungerer som nettverksbygger mellom bedrifter som leter etter samarbeidspartnere.

 5. Vi bryr oss litt ekstra
  Når rådet kommer fra oss kan du som kunde føle deg trygg på at det er i din beste interesse. Mens finansbankenes eksistens er tuftet på å generere et størst mulig overskudd til aksjonærene, har vi som mål å sikre driften av banken og å gi tilbake til lokalsamfunnet. Det viktigste for oss er derfor at kundene våre gjør det bra.

Ta kontakt med oss for en prat om din bedrift.