EPSI Norge gjennomfører hvert år en studie av den norske bankbransjen. Undersøkelsen baserer seg på rundt 3.500 dybdeintervjuer per telefon med privatpersoner og bedriftskunder i Norge. Bankene undersøkes fra august til september, mens tallene legges fram tidlig i oktober.

Beste bedriftsbank

Studien viser at Eika-bankene på bedriftsmarkedet beholder en klar ledelse med 73,5 prosent, fulgt av Handelsbanken på 69,9 prosent.

Bedriftenes tilfredshet med banknæringen har ligget omtrent på samme nivå helt siden EPSI startet bedriftsmålingene i 2005, men det er tydelig at særlig de mindre bedriftene etterlyser mer kontakt med banken sin.

– Derfor er vi veldig godt fornøyde med å bli kåret til beste bank for bedriftsmarkedet i år igjen. For bedriftskundene, og kanskje særlig for de aller minste, spiller lokalbanken en svært viktig og avgjørende rolle, sier Trude Sæther Hansen, direktør Bedriftsmarked i Eika Gruppen.

Like mye rådgiver som bankmann

Bankene i Eika Alliansen legger vekt på at lokal tilstedeværelse er viktig. Både små og store bedrifter skal ha et bankkontor som kjenner deres lokalsamfunn og dermed også bedriftenes nedslagsfelt. Bankene har egne bedriftsrådgivere som er klare til å gå gjennom hele gjennom hele forretningsvirksomheten sammen med bedriftsledelsen når det er behov for det.

– Det høres kanskje rart ut, men noen få kilometer har mye å si. Kjennskap til lokalt næringsliv, lokale vilkår og konkurrenter gjør at bedriftsrådgiverne har god oversikt over det som skjer, og dermed et svært godt beslutningsgrunnlag når de for eksempel skal gi lån. Vi ser også at 64 prosent av kundene har vært innom et bankkontor, noe som viser at den lokale tilstedeværelsen er viktig, sier Trude Sæther Hansen.

Ønsker du kontakt med en rådgiver hos oss? Ta kontakt, så avtaler vi et møte.