Kontakt din rådgiver

Hvis du ser at din økonomi har blitt eller at den vil bli utfordrende, så anbefaler vi at du kontakter din rådgiver i banken, sier Annika Blessing i Romerike Sparebank.

Annika er autorisert finansiell rådgiver i Romerike Sparebank, og har mange kunder som kontakter henne i disse dager.

- Blir du permittert, eller har fått beskjed om at du risikerer å bli det - så kan du søke om avdragsfrihet i opptil seks måneder hos oss. Avdragsfrihet betyr at du ikke betaler avdrag på lånet, men bare betaler rentekostnadene. Dette gjør at perioden som lånet skal betales ned på vil bli lengre - og at totalkostnaden blir dyrere. - Men i denne situasjonen så vil det nok være den beste løsningen for mange, sier Annika.

Dersom du blir permittert, så vil det også lønne seg å endre skattekortet ditt - da inntekten din vil endre seg fremover - og du bør ha et lavere skattetrekk enn det du har hatt frem til nå.

Hvis du har en inntektsforsikring, så har du krav på utbetaling hvis du blir arbeidsledig eller permittert. Da må du melde fra til ditt forsikringsselskap.

 

Ta kontroll over økonomien din

Dette er en spesielt god tid for å ta en gjennomgang av egen økonomi; Gå gjennom kontoen din, og finn ut hva du bruker/har brukt penger på. Finn ut hvilke faste kostnader som må betales og hvilke variable kostnader du har. Dette vil gi deg god oversikt – og et bilde over hva du kan kutte.

Jeg anbefaler å sette opp et enkelt budsjett for tiden fremover, og hvis dette budsjettet går i minus – så bør du kontakte din rådgiver i banken. Det er ikke slik at alle kunder automatisk vil få lån og avdragsfrihet på grunn av koronakrisen, men tiltakene gjelder personer som er rammet av krisen og derfor har midlertidige økonomiske problemer. 

Har du studielån, så kan du også be om å få betlingsutsettelse på dette i en periode, sier Annika. Dette kan være til stor hjelp for mange.

 

Hold deg oppdatert på informasjon fra myndighetene

Myndighetene har blitt enige om en krisepakke med flere tiltak for din privatøkonomi. Ett av tiltakene er at du får full lønn i 20 dager dersom du blir permittert. Dette er begrenset opp til 600.000 kroner. Selvstendig næringsdrivende vil etter 17 dager få kompensert opp mot 80 prosent av den gjennomsnittlige inntekten de har hatt de siste tre årene, oppad begrenset til 600.000 kroner.  

- Når staten tar regningen fra dag 3 til 20, så er dette et viktig grep for å unngå konkurser - og for å sikre arbeidsplasser. Flere dager med full lønn er et viktig grep for manges privatøkonomi. Enigheten i Stortinget ivaretar dermed både bedrifter og ansatte, sier Blessing.

Blir du permittert bør du søke om dagpenger med én gang, siden det ikke har tilbakevirkende kraft. Se for øvrig NAVs sider om ordninger som er relevante i koronakrisen.