LillestrømBanken er begeistret over Lillestrøm kommune sitt engasjement for det grønne skiftet. Vi er genuint opptatt av bærekraftig vekst i vår region. Det er spesielt viktig i disse dager når vi skal sikre at bærekraftige bedrifter og ideer overlever i krevende tider.

Vi støtter derfor opp om det nye tiltaket, Grønt tiltaksfond, og vil bidra med midler inn i det nye fondet samt delta aktivt for å bidra med kompetanse og ressurser.

Les mer om tiltaksfondet på Lillestrøm kommune sine hjemmesider