Pengene skal gå til formål innenfor rammen av kultur, fritid, barn og unge samt næringsaktivitet i kommunen. Formålet skal være aktivitet som bidrar til å styrke felleskapet. Det er imidlertid ikke naturlig at midlene benyttes til kommunale driftsoppgaver eller til enkeltpersoner. 

Den gjensidige avhengigheten mellom næringslivet og lokalsamfunnet er utgangspunktet for vårt initiativ. Et sterkt lokalsamfunn gir grunnlag for vekst og det gode liv, og dette bidrar til utvikling av kunnskap og kompetanse som næringslivet er avhengig av.

Det er en forutsetning for innsamlingen at hvordan midlene skal brukes, besluttes av et bredt sammensatt, lokalt utvalg. Gjerdrum kommune og Gjerdrum Næringslivsforening har takket ja til å samarbeide med oss om dette. Det skal settes sammen en komité som gjør at lokalsamfunnet får tillit til at midlene vil bli forvaltet til gode for hele Gjerdrum og i tråd med formålet.

Initiativtakere er Romerikes Blad, LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Prosjektet støttes gjennom ulike aksjonsgrupper: Amedia Distribusjon, Anniken Huitfeldt, NTB, Lillestrøm Næringsråd, LSK, Mageli, Innovasjon Gardermoen, Lillestrøm Eiendomsforum, Lillestrøm Kultursenter, BDO Jessheim, Styreutvikling Romerike, Blaker Sparebank m.fl. 

Forsidebilde: Terje Pedersen / NTB