Romerike Sparebank #heierpå vårt lokale næringsliv, og er en solid bank som i disse krevende tider vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg - og din bedrift.

Ordningen fra myndighetene har en total ramme på 50 milliarder kroner, og denne rammen er fordelt mellom bankene. Ordningen kan brukes av bedriftskunder som er i akutt likviditetskrise som følge av tiltakene mot pandemien.

Myndighetene har satt noen forutsetninger og krav hvor vi her beskriver de viktigste:

  • Det kan maksimalt gis lån med 6 års løpetid og maksimalt tre år avdragsfritt.
  • Lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens årlige lønnskostnader i 2019, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.
  • Hovedformålet med lånet er dekning av driftsutgifter eller livsnødvendige investeringer for å sikre fortsatt drift. Driftsutgifter omfatter alle løpende utgifter, herunder betjening av eksisterende gjeld. 
  • Lån kan ikke brukes til for tidig innfrielse av eksisterende gjeld.
  • Bedriften skal være i akutt likviditetskrise hvor hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

Kontakt din rådgiver for å diskutere muligheten om å få lån under lånegarantiordningen, eller for å se om vi kan hjelpe deg og din bedrift på andre måter.
Evt. send en mail til post@rsbank.no så tar vi kontakt med deg.