–Det er forståelig at enkelte blir urolig for fondssparingen sin når aksjemarkedet faller, sier investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning, Stig Erik Brekke. Han er vant til å berolige folk som blir bekymret når børsen svinger.

– Ingen liker at pengene deres synker i verdi, men hvis du zoomer litt ut, så og si, ser du det store bildet:

Verdien på sparepengene dine vil øke på sikt. Det viser denne illustrasjonen:

graf som illustrerer verdistigning over tid for aksjefond

Dette bildet viser hvordan en nedgang på børsen bare er en del av jevnlige svingninger, mens verdiene totalt sett stiger.

Hva gjør du med fondet når børsen faller?

Rutinerte fondssparere settes ikke ut av nedgangene som kommer ved jevne mellomrom. Erfaringsmessig vil økningene være høyere enn fallene, slik det har vært i 90 år.

– Hvis jeg skal gi et råd som passer til alle i en slik nedgangsperiode, er det dette:

  1. Ikke foreta deg noe.
  2. Snakk med rådgiveren din
  3. Velg hvordan du vil fortsette sparingen din basert på kunnskap, heller enn spontan frykt.
– At staten gjør det skattegunstig å spare i fond er et tydelig signal om at også myndighetene ser på spareformen som fornuftig og sunn.

Brekke forteller at den årlige verdiøkningen i aksjemarkedet de siste 120 årene ligger på 9,5 % i gjennomsnitt. Betraktelig mer enn de 5 prosentene bankrenten gjennomsnittlig har ligget på i samme periode.

– Det er lett å se at aksjefond lønner seg, men det forutsetter to ting:

  1. Den som sparer må tåle at det svinger.
  2. Sparingen må være langsiktig, nettopp på grunn av svingningene.

– Skal du spare til en Australiatur om to år, da kan du like gjerne gjøre det på en konto, sier Brekke  

Hvor mye blir 1000 månedlige sparekroner om 20 år?

Forutsetter vi dagens rente vil du sitte igjen med 271 000 kroner i banken, mot 443 000 kroner i fond. Om ikke det er oppsiktsvekkende nok i seg selv, skal du vite at pengene faktisk kan tape seg ved å stå på vanlig bankkonto.

Dette er tilfelle fordi renteutviklingen i dag faktisk er svakere enn prisstigningen i dagens økonomiske virkelighet.

Sjekk regneeksempelet i vår sparekalkulator

De med rådgiver sparer mest

Selv om det er enkelt å sette i gang med sparing på nett, viser det seg at de kundene som bruker rådgiveren sin aktivt klarer å spare mer. Disse kundene mottar anbefalinger av en fagperson de har tillit til, og får hjelp til å se helheten i sin personlige økonomi.

Ta kontakt med din rådgiver, og se om du kan spare enda bedre