Aktører som er avhengig av å teste nye produkter eller tjenester er avhengige av døråpnere som lar dem slippe til. LillestrømBanken og Grønt Tiltaksfond (Lillestrøm kommune og LillestrømBanken) bistår med støtte til Kjeller Innovasjon for å realisere prosjektet.

Dette er god omdømmebygging og vil bidra til å sette Lillestrøm på kartet, mener banksjef Siri Berggreen.
– Vi har stor tro på prosjektet og bidrar med 40.000 kroner i etablererstipend, slik at konkurransen kan gjennomføres i 2021. LillestrømBanken ønsker å bli med på oppturen, og bidra til å løfte Lillestrøms anseelse både når det gjelder bærekraft, innovasjon, grønne produkter og tjenester i fremtiden, sier hun.

I den første fasen jobber Kjeller Innovasjon med å samle viktige aktører for å forme selve konkurransen. De får være med å bestemme målbildet for Lillestrøm Innovation Competition. Konkurransen skal være noe som det lokale næringslivet ser nytte av og skal tiltrekke nye teknologier som det er behov for.

– Vi har fått finansiering for fase 1 av 4 i prosjektet og dette setter vi stor pris på, sier Emanuela Rokke, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.
Jørgen Veiby, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, forteller at det er identifisert fem teknologiområder som Lillestrøm kan være en god testarena for.
– Det er Energy Tech, Property Tech, Health Tech, Smart City Tech og Mobility Tech. Vi er åpne for innspill fra næringslivet om andre områder, sier han.