Begge er lokale bedrifter som har et stort potensial, slik vi bedømmer ideene. – At vi kan bidra til det grønne skiftet gjennom våre Etablererstipend, synes vi er veldig positivt og helt i tråd med vår strategi, sier adm. banksjef Siri Berggreen. 

 

Vinnerne er: 

Circular Water (CW) og TEK Solutions (TS)

 

Begrunnelse:

Circular Water (CW) er en nyskapende løsning med nøkkelferdige, mobil og soldrevet kombinasjon av vannrensing med biologisk rensemiddel som produserer rent vann og næringsrikt slamprodukt med positiv effekt for jordbruk. 

Løsningen er basert på sirkulærøkonomiske prinsipper og vil være et verktøy som bidrar til bærekraftig utvikling med direkte og indirekte påvirkning på mange av FNs bærekraftmål. 

Etablererstipendet skal benyttes som et sentralt bidrag for å finansiere ressursbruken for å hente inn kapital til pilotering i Nord-Ghana. Prosjektet har stort globalt potensiale, som har fått positive tilbakemeldinger fra et bredt marked av ulike bedrifter og organisasjoner i innledningen.

Vi ønsker å støtte opp om CWs viktige arbeid, som kan bidra til rent vann for en stor andel av verdens befolkning. Prosjektet dekker flere bærekraftmål, som er vesentlig i forhold til vår beslutning om å bevilge etablererstipend. CW har etablert seg på Igloo Innovation, og vi gleder oss til å følge de videre ut i verden.

Vi besluttet å gi kr 50.000,- i Etablererstipend til Circular Water. 

TEK Solutions (TS) vil gjøre næringsbygg virtuelle gjennom høyoppløselige fotografier og videoer, samt nye digitale plantegninger i flere formater. Løsningen vil på en intuitiv måte effektivisere drift, prosjektering, omstillinger og dokumentasjon. Dette både åpner for og fremmer miljømessig bærekraft. Det skal fokuseres på sikkerhet, tidsbesparelse, miljøgevinst og økonomiske besparelser med effektive løsninger.

TS vil bruke etablererstipendet til innkjøp av nødvendig utstyr og tekniske løsninger.

Vi ønsker å bidra med etablererstipend, da ideen er nyskapende i et etablert marked. Det er tenkt bærekraftig og fremtidsrettet, innenfor en bransje hvor det er mulig å utvikle løsninger som gjør nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for flere og samler informasjon mer enn det som allerede finnes på markedet. TEK Solution etablerte seg på Business Lillestrøm rett i forkant av koronaen og vi ønsker å bidra til at denne gode ideen kan nå ut til markedet. Vi har tro på at dette kan ha et lokalt potensial i første omgang med muligheter nasjonalt, hvis de lykkes.

Vi har besluttet å gi kr 50.000,- i Etablererstipend til TEK Solutions.

Det legges opp fremdriftsplaner med stipendvinnerne. Banken går igjennom fremdriftsplan med begge stipendvinnerne og følger opp, slik at Circular Water og TEK Solutions blir den suksessen vi alle har tro på.

 

Engasjert i lokalmiljøet

I LillestrømBanken er vi engasjert i lokalmiljøet. Bankens gavemidler kommer i tillegg til de midlene som banken bidrar med i lokalmiljøet gjennom sponsing og samarbeidsavtaler. Bidrag til å få i gang lokale bærekraftige tilak, som skaper vekst og utvikling i lokalmiljøet, er et viktig samfunnsansvar for banken, sier Siri Berggreen. Dette kommer til uttrykk gjennom vårt kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet