Tech-tungt miljø i Storgata

Det Lillestrømbaserte teknologiselskapet Datek opplever sterk etterspørsel etter selskapets teknologi og produkter innenfor satsingsområdene smarte byer, smarte hjem og smart helse.  Datek investerer tungt i forskning og utvikling innenfor disse segmentene. Selskapet har derfor ansatt totalt 20 nye medarbeidere i 2019 og teller nå 47 ansatte, alle lokalisert i Storgata i Lillestrøm.

Lillestrømbanken er en lokalt forankret bank med fokus på lokalt næringsliv.  Derfor var det naturlig for partene å samarbeide. Den samlede lånerammen i disse avtalene er 33 mNOK.

Made in Norway

Datek AS har over mange år investert store beløp i utvikling en egen teknologi, basert på internasjonale, åpne standarder. All teknologi er utviklet i Norge og Datek sine produkter er ikke avhengig av lisenser fra noen av de internasjonale gigantene. 
Med vekst følger et behov for arbeidskapital, investeringsevne og forutsigbare finansieringsløsninger. Datek ønsket en bankforbindelse som, i tillegg til å være dagligbank, også er rådgiver og finansieringspartner for å gjennomføre en kontrollert og god vekst.  

Datek har i 2019 styrket sin egenkapital vesentlig. Gjennom avtalen med Lillestrømbanken, har vi sikret en kombinasjon av egenkapital og fremmedkapital som gir en god plattform for videre vekst. Vi er opptatt av å samarbeide med lokalt næringsliv der det er hensiktsmessig. Lillestrømbanken er kjent for å være en god partner for lokalt næringsliv og det var derfor naturlig og ønskelig for oss å starte en dialog med dem for å se om de var partneren vi var på utkikk etter, sier CFO i Datek AS Karianne Bergquist.

-Vi ser på Datek som et utrolig spennende og fremtidsrettet selskap. Når de samtidig holder til i Lillestrøm og mange av de ansatte er lokale, så er dette en perfekt samarbeidspart for oss. 
Vi er stolte av at Datek velger å bruke oss som bank, og ser frem til en spennende fremtid i samarbeid med Datek Gruppen og det de står for både når det gjelder forretningsutvikling, deres produkter og deres lokale engasjement, sier adm. banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken.