Et av målene vi i banken jobber etter for å sikre bærekraftig utvikling er bærekraftmål nr. 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Når vi er i kontakt med lag og foreninger på Romerike opplever vi at flere synes det kan være vanskelig å vite hvordan de skal forholde seg til bærekraft.

Vi ønsker å være en samfunnsbygger, som bidrar til å skape verdier i lokalsamfunnet for du som bor her eller jobber her. Derfor ønsker vi å invitere til Bærekraft seminar for lag og foreninger på Lillestrøm Kultursenter 15. mars kl. 18.00.

Planen for kvelden er å gi en kort innføring i hva bærekraft er. Vi vil vise enkle, konkrete eksempler på hvordan ditt lag eller forening kan bidra til bærekraftig utvikling og samtidig tjene penger til foreningskassa. I tillegg håper vi å kunne by på inspirasjon til bærekraftige aktiviteter gjennom flere av gjestene våre.

Program

Åpning av kveldens seminar
Jørgen Vik, Ordfører i Lillestrøm kommune

Hvordan kan lag og foreninger bidra til bærekraftig utvikling?
BDO v/ Marte Bjelland

Mer enn bare fotball
Espen Gjester, daglig leder Lørenskog IF

Tandemeventyret, et eventyr basert på giverglede
Yoo Lene Røym Bråten, Initiativtaker

LokalBidraget og Bærekraftsdugnad
Romerike Sparebank v/ Trine Ullereng

Oppsummering og mulighet for spørsmål fra salen

Kveldens program ledes av konferansier Glenn Due Sørensen.

 

Gjester - bærekraftseminart

Seminaret er gratis og åpent for alle

Vi vil spesielt anbefale medlemmer av styrene og beslutningstagere å delta. Kveldens tema er spesielt viktig i drift og planlegging for videre utvikling for lag og foreninger.

Etter at programmet er ved veis ende er det mulighet for mingling i Teatertorget. Kanskje kan du knytte kontakt med noen som kan bidra til at ditt lag eller forening når deres mål om bærekraftig utvikling?