Vi skal her forklare deg forskjellen mellom et annenprioritetslån og et forbrukslån, og se nærmere på hvilken løsning som vil lønne seg.

Hva er et annenprioritetslån?

Et annenprioritetslån er et nytt boliglån som tas opp utenom det eksisterende boliglånet, der banken pantsetter den ekstra verdien som finnes i boligen. Har du for eksempel betalt ned en del på boliglånet ditt, finnes det gjerne fri verdi en ny bank kan ta sikkerhet i.

Eller forklart på en litt annen måte: Banken som gir deg annenprioritetslånet har pant i den ledige verdien av et lån der det i dag er en annen bank som har pant. Du får dermed to separate boliglån å betale på.

Om du skulle misligholde lånene og boligen blir tvangssolgt, vil kravet til banken med førsteprioritetslånet først dekkes, og deretter kravet til banken med andreprioritetslånet. Lånet har med andre ord andreprioritet.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er – i motsetning til et annenprioritetslån – et lån uten sikkerhet. Det betyr at banken ikke har pant i bolig eller noen andre av låntakers eiendeler. Siden banken dermed tar en forhøyet risiko, vil du som låntaker også måtte belage deg på en nokså høy rente.

Forbrukslån er ellers et fleksibelt lån, siden du kan bruke pengene på det du selv ønsker – det være seg oppussing, ferier eller refinansiering.

Hvilken låneform er mest hensiktsmessig?

Et lån med sikkerhet vil som regel alltid være mer gunstig for deg som låntaker, enn et lån uten sikkerhet.

Vi skal her se nærmere på annenprioritetslån kontra forbrukslån, og forklare deg hvorfor det er smart å velge førstnevnte.

Lavere rente med annenprioritetslån

Den kanskje viktigste grunnen til at du bør velge et annenprioritetslån fremfor et forbrukslån, er at førstnevnte stort sett har langt mer gunstig rente. Et annenprioritetslån har som regel en rentesats som ligger nokså nærme ordinær boliglånsrente.

Et førsteprioritetslån har som regel best sikring i lånet, og kan derfor gi lavest rente. Det finnes imidlertid banker som kan prise andreprioritetslån like gunstig som førsteprioritetslån, og da særlig om lånet har sikring i noe med høyere verdi enn lånet.

Når det er snakk om forbrukslån derimot, er det ikke uvanlig med renter på 13–25 %, siden lånet er uten sikkerhet. Dette kan gjøre lånet veldig dyrt å betjene i lengden.

Annenprioritetslån har lengre nedbetalingstid

En annen grunn til at annenprioritetslån kan være mer gunstig for låntaker enn et forbrukslån, er at man ofte kan få lang nedbetalingstid. Det betyr at du kan få lavere månedlige avdrag på lånebeløpet, og dermed økt økonomisk fleksibilitet.

Med forbrukslån har myndighetene satt en maksimal nedbetalingstid på fem år. Dette betyr at det kan bli vanskeligere å betjene lånet fra måned til måned. Kort nedbetalingstid kombinert med høye renter, gjør at forbrukslån ofte er utfordrende å betale ned på.

Når kan du ha bruk for annenprioritetslån eller forbrukslån?

Selv om et forbrukslån og et annenprioritetslån er vidt forskjellige når det kommer til lånevilkår, har de mange av de samme bruksområdene.

Er du usikker på når du kan dra nytte av de to låneformene? Vi skal her se nærmere på noen aktuelle tilfeller.

Refinansiering

Det er spesielt i forbindelse med refinansiering av lån at valget står mellom et annenprioritetslån og et forbrukslån. Har du for eksempel mange dyre smålån, kan disse betales ned med enten forbrukslån eller et annenprioritetslån.

Dyre smålån er som regel kredittkortlån og/eller forbrukslån. Ved å betale disse lånene ned med et større lån som har lavere effektiv rente, kan man spare en god del penger.

Siden et annenprioritetslån stort sett har lavere rente enn forbrukslån, vil det lønne seg å refinansiere med førstnevnte om du har muligheten til det.

Refinansiering med betalingsanmerkninger

Dersom du har en betalingsanmerkning, skyldes dette kanskje at du har dyre smålån du ikke klarer å betale ned på. Da kan refinansiering av eksisterende lån være aktuelt, siden du da kan kvitte deg med kravet og betalingsanmerkningen.

Ved å refinansiere kan du også få billigere lånevilkår og bedre økonomisk oversikt, noe som kan bidra til at økonomien din blir sunnere.

Det er imidlertid ikke mulig å refinansiere med betalingsanmerkning gjennom et forbrukslån. Forbrukslån gis som hovedregel kun til låntakere uten betalingsanmerkning, og er derfor ikke et alternativ. Det er imidlertid et annenprioritetslån.

Siden et annenprioritetslån har sikkerhet i boligen din, er banken mer villig til å låne deg penger – på tross av aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Hvem kan få annenprioritetslån kontra forbrukslån?

Når det kommer til kriterier for å få lån, stiller som regel alle banker krav til at du er minst 18–23 år gammel, og at du har en stabil inntekt som gjør det mulig å betjene lånet. I tillegg er det ikke mulig å ta opp mer lån enn at total gjeld utgjør maksimum 5 x brutto årsinntekt.

Det er også vanlig at bankene krever at du er uten betalingsanmerkninger. Når det gjelder lån med sikkerhet, som annenprioritetslån, kan imidlertid enkelte banker gjøre et unntak.

For å få et annenprioritetslån må du for øvrig også kunne stille med sikkerhet i en bolig med ledig verdi. Dette betyr at boligen din er verdt mer enn hva du har i boliglån, for eksempel grunnet nedbetaling av lån, økning av boligens markedsverdi eller oppussing.

Du må som regel kunne fremvise en nyere e-takst som dokumentasjon for boligens nåværende markedsverdi til banken du søker om lån hos. Jo mer ledig verdi som finnes i boligen, jo mer kan du potensielt få i annenprioritetslån.

Trenger du økonomisk hjelp?

Dersom du har behov for å refinansiere lån eller ønsker å søke et annenprioritetslån, kan det være nyttig å prate med noen som har god ekspertise innen privatøkonomi. Vi i Zen Finans samarbeider med Romerike Sparebank, og bistår deres kunder med uforpliktende og gratis økonomisk hjelp.

Vi kan for eksempel hjelpe deg med å finne ut hva slags muligheter du har for refinansiering av dyre lån. Kontakt oss i dag, og få orden på økonomien din.