I tillegg til en tettpakket aktivitetskalender med mange kundearrangementer har vi fullført en teknisk fusjon mellom Romerike Sparebank og tidligere Blaker Sparebank. Fusjonen markerte avslutningen på en vellykket sammenslåing, nå arbeider vi mer effektivt i samme system. 

 

Vi vokser på utlån

Banken har en 12 måneders vekst i brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 10,0 prosent. Dette er spesielt gode tall fordi økning som stammer fra fusjonen er unntatt i denne sammenhengen. Det er veldig gledelig at vi vokser mye i en periode der vi har vært gjennom en fusjon forteller Adm. banksjef Siri Berggreen. Vi er glade for at kundene våre tror på oss og velger oss. Når vi vokser, betyr det flere lokale arbeidsplasser og en styrket økonomi i lokalsamfunnet fortsetter hun.
Vekst i brutto utlån (inklusive lån i Eika Boligkreditt) kommer hovedsakelig innenfor eiendom og boligutvikling i bankens markedsområde. -Dette er i tråd med våre ambisjoner om å øke næringsandelen blant våre utlån, og en utvikling vi er fornøyd med. Bedrifter søker seg til området vårt, og vi skal være der for de smiler Berggreen.
Vi ser noen tegn på at økonomien er trangere for enkelte, men vi opplever lave tap på utlån. I en tid med høy prisvekst og nedgang i boligprisveksten, er det fare for økt utlånstap i tiden fremover. En av våre styrker som en lokal sparebank er personlig rådgiving. Vi er tett på kundene. Skreddersydd rådgiving kan bidra til å finne løsninger for kundene og redusere fare for tap.

 

Investeringer for fremtiden

Sammen med veksten og ekstra kostnader som følge av fusjonen, økte driftskostnadene. Den tilsynelatende store økningen gir et noe unyansert bilde av kostnadsutviklingen i banken. Kostnader for 1. kvartal 2023 gjelder sammenslått bank, mens samme periode i fjor viser til Romerike Sparebank før sammenslåingen med Blaker Sparebank. Kostnadene knyttet til fusjonen isolert, samt overgang til nytt datasystem, TietoEvry, utgjorde 14 prosent av de totale kostnadene.

 

Større og sterkere lokalbank

2023 blir et spennende år som ny og større utgave av Romerike Sparebank. 
Da banken ble etablert i 1887 var Romerike en strategisk attraktiv beliggenhet å bo og arbeide i. Mye grunnet elveleiet. Sagbruk – og treverksnæringen er ikke lenger den største næringen i regionen vår. I dag preges regionen av sterk befolkningsvekst, etablering av næringsvirksomhet og boligutbygging. 

Vårt satsingsområde følger aksen fra Oslo Lufthavn til Oslo S. Nå åpner vi rådgivningskontor på Stovner. Sammen med målet om å øke markedsandelene våre, og fortsette utlånsveksten er det en naturlig utvikling for banken. Stovnerkontoret ligger på Stovner senter og er samlokalisert med vårt Aktiv-kontor. Vi har allerede mange kunder i området, som vi nå vil ha en fysisk tilstedeværelse for.

Romerike Sparebank skal være den mest samfunnsengasjerte banken, og i 1. kvartal i år ble det bestemt at vi skal dele ut 9,5 millioner kroner i gaver til lokalmiljøet. Akkurat nå befinner vi oss i en avstemningsperiode i LokalBidraget. LokalBidraget er vårt gavebidrag til lokalmiljøet. Kundene våre bestemmer fordelingen av 4 millioner kroner som går til lag og foreninger innen kultur og idrett på Romerike. Dette er noe som treffer hjertet til folk, og engasjementet er stort. I løpet av året skal vi også jobbe for å fortsatt være en katalysator for lokalt næringsliv – sammen er vi sterkere avslutter Berggreen.

Hovedtall fra 1. kvartal 2023

(Tall i parentes er fra tilsvarende periode i 2022).

Resultat før skatt 37,1 millioner kroner (23,2 millioner kroner)
Brutto utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt 16,6 milliarder kroner
12 måneders vekst (ekskl. økning i forbindelse med fusjon) i brutto utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt 10 prosent, tilsvarende 1.208 millioner kroner
Tap på utlån Netto kostnad på 1,4 millioner kroner
Konsolidert ren kjernekapitaldekning 19,4 prosent (19,8 prosent per 31.12.2022)
Egenkapitalavkastning 5,6 prosent (5,7 prosent)
Kostnad/inntektsforhold siste 12 måneder 49,4 prosent (47,0 prosent)
Forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt 19,4 milliarder kroner