Valg:
4 medlemmer til representantskapet.
- 2 medlemmer velges for perioden 2024 – 2027
- 2 medlemmer velges for perioden 2024 – 2028

2 varamedlem til representantskapet. 
- 2 varamedlemmer velges for perioden 2024 - 2028

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett. 

Liste over nåværende medlemmer og bankens vedtekter er tilgjengelig på bankens hjemmeside, www.rsbank.no.

Banken har en egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Disse må være oversendt banken senest 2 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslag sendes til leder for valgkomiteen: 
Anne Grethe Ruud Wirum på e-postadresse anne.grethe@slm-revisjon.no.

Påmelding til innskytervalgmøtet sendes til Kim Finstad per e-post til kfi@rsbank.no eller per post til Romerike Sparebank v/Kim Finstad, Postboks 143, 2001 Lillestrøm. Frist for påmelding er 26. februar kl. 14.00Lillestrøm, 30. januar 2024